English Български
 
   

Експрев-В предоставя инженерни, товароподемни и транспортни услуги със следните машини:

  • Автокранове с капацитет от 55 до 150 тона

  • , с височина до 92м
  • Автовишки с работна височина между 22 и 60 м.

Експрес-В извършва реконструкция и планови ремонти на промишлени мощности, монтаж-демонтаж на едрогабаритно оборудване в области: Промишлено строителство, Транспортна мрежа, Металолеене, Минно-добивна промишленост, Хранително-вкусовата промишленост,  Промишлено машиностроене, Хидро-енергийни мощности, Енергетика

Компанията разработва инженерни проекти за реконструкция, подмяна, модернизация и транспорт на промишлени мощности и машини. Разработваме и планове и техническа документация за извършваните дейности в съответствие с високите Европейски изисквания за безопасност и отчетност.

Експрес-В е участвала в строителството на мостове на автомагистрала Тракия и други, в реконструкцията, ремонта, разширението и модернизацията на обекти в металолеенето, миннодобивната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и металообработващата промишленост, строителството на нови производствени мощности,ремонт на ВЕЦ-ове, строителство на хидроенергийни системи, монтаж на ветрогенератори, разширение на пристанище Бургас, демонтаж и монтаж на единични машини с висока сложност на операциите, ремонт на локомотиви, спасителни операции.
 

 

 

 

 

 
Начало | За нас | Услуги | Клиенти/партньори | Галерия | Контакти
 
 EXPRESS LIFTING • тел 0888 907 723 • факс 0335 9 3568 • office@express-lifting.com • © 2007